LOMCE – SITUACIÓ ACTUAL

stop_ley_wert

Aquí estam molt “ocupats” amb el conflicte educatiu particular que tenim amb la Conselleria d’Educació, però a nivell estatal la LOMCE segueix el seu camí cap a la seva aprovació.

El Projecte de Llei LOMCE, un cop aprovat al Congrés dia 10 d’octubre, ha entrat al Senat dia 14 perquè sigui debatut i tornat al Congrés per a la seva aprovació definitiva.

En aquest procés s’han presentat més de 700 esmenes, moltes d’elles a la totalitat, i se n’han aprovades una desena i 42 del mateix PP (vàries d’elles conjuntes amb altres grups).

Les esmenes es refereixen a temes com:

  • Les competències dels directors
  • Referències als alumnes de necessitats educatives i d’altres capacitats
  • La prevenció de la violència de gènere
  • Unificació del Batxillerat de Socials amb el d’Humanitats
  • Endurir a ESO criteris de promoció, per passar de curs
  • “Augmentar la cohesió del sistema educatiu espanyol”
  • Establir el castellà com a llengua vehicular a tot l’estat
  • Permetre l’ensenyament exclusivament en castellà a totes les CCAA
  • Refermar la consideració d’autoritat pública del professor
  • Promoure el préstec dels llibres de text

En tot cas, els articles que ha generat més controvèrsia dins la Comunitat Educativa no han estat modificats.

Els darrers textos aprovats són aquests:

Visitaut l’apartat LOMCE de la  web de la FAPA per consultar més informació.

Font de la Notícia : FAPA MALLORCA

Deixa un comentari