Camins per a la convivència davant el bullying , TDAH i drogodependència

 

Conferencia

Des de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, s’organitza la Jornada “Camins per a la convivència davant el   bullying , TDAH i drogodependència” , que se durà a terme el dia 16 de maig de 2014 a la Sala d’actes de “Sa Nostra”, al carrer del Ter 16, al Polígon Son Fuster (Palma).

Aquesta Jornada està oberta a professorat de tots els nivell, pares, mares o tutors legals i escoles de temps de lleure.

Hi haurà 45 places reservades per pares, mares o tutors legals.  La invitació per poder assistir a la Jornada serà lliurada de 12h a 14h, segons l’estricte ordre d’arribada a partir del 5 i fins al 9 de maig , pel Servei de Suport Educatiu de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, localitzat al carrer Passatge Guillem de Torrella,1,1r.

Programa

 

Deixa un comentari