PROJECTE TALLER DE CREACIÓ AUDIOVISUAL

Resultado de imagen de creación audiovisual
La imatge en moviment és present en la vida dels més joves des del primer any de vida.
Constantment reben informació des de les pantalles de la televisió, dels mòbils, de les tabletes o
dels ordinadors. De fet, cada vegada més, els joves abandonen la televisió convencional i segueixen
amb més intensitat creadors de contingut a internet (youtubers) que, d’altre banda son totalment
desconeguts pels adults.
L’objectiu d’aquest taller és donar eines als alumnes perquè aprenguin a ser crítics amb tota
aquesta informació que reben constantment i perquè ells mateixos aprenguin a fer les seves
pròpies creacions audiovisuals. Al taller també se’ls ensenyarà a saber que se pot fer i que no se
pot fer a internet i com defensar-se dins aquest mon on no existeixen límits. I el més important de
tot s’estimularà la seva creativitat amb la finalitat que a més de ser consumidors de continguts,
també en puguin ser, ells mateixos, els creadors.
La metodologia consisteix en que des del primer dia comencin a crear pensant en una idea i
elaborant un petit guió per una peça audiovisual que després duran a terme. Per estimular la seva
creativitat s’explicarà totes les possibilitats que hi ha dins el mon audiovisual (reportatges, ficció,
stop motion, video youtuber…). Durant el curs s’aniran creant breus peces de molt curta durada
perquè aprenguin diferents sistemes d’edició i gravació de vídeo. També treballaran en grup o de
manera individual en funció del tipus de gravació. Les peces podran ser compartides o no, sempre
amb permís dels pares, a les xarxes socials. De fet se crearà un canal de youtube només per aquest
taller.
També se poden dedicar algunes classes a la fotografia digital, on els alumnes aprendran les bases
del retoc fotogràfic.
Les eines per fer feina seran els mateixos telèfons o càmeres fotogràfiques dels mateixos alumnes,
a més d’una càmera i un micròfon que dura el professor. Per a l’edició de vídeos seran necessaris
els ordinadors del centre equipats amb un software d’edició de vídeo i fotografia adequat. També
serà necessari un projector o pissarra digital per visionar vídeos d’exemples i els mateixos vídeos
creats pels alumnes.
A final de curs se podrà realitzar un visionat per pares de tots els treballs.
Joan Martorell Palou
Professor de mitjans audivisuals

Deixa un comentari