ACTIVITAT EDUCATIVA EXTRAESCOLAR PRESENTACIÓ ROBÒTICA EDUCATIVA

robotica

OBJECTIUS
▸ ACONSEGUIR UN INTERÈS PER LA CIÈNCIA I LA TECNOLOGIA I ALHORA DESENVOLUPAR UNA SÈRIE D’HABILITATS CLAUS PER EL SEGLE XXI, COM SÓN TREBALL EN EQUIP, C O O P E R A C I Ó , R E S O L U C I Ó D E CONFLICTES, CREATIVITAT, INNOVACIÓ,…

▸ IMPULSAR IMAGINACIÓ I CREATIVITAT AMB RECURSOS LEGO EDUCATION

▸ AJUDAR A DESPERTAR LES VOCACIONS CIENTÍFIQUES I TECNOLÒGIQUES ENTRE ELS JOVES

▸ FOMENTAR EL TREBALL EN EQUIP, LA CREATIVITAT I EL PENSAMENT CRÍTIC ENTRE ELS NINS I NINES
▸ APRENDRE JUGANT I DIVERTINT-SE

 

PER A MÉS INFORMACIÓ

Deixa un comentari